Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Thin Man Records

 

Sklep internetowy Thin Man Records, działający pod adresem www.thinman.pl prowadzony jest przez firmę Thin Man Records Robert Przyszlak z siedzibą w Warszawie (02-665 Warszawa) przy al. Wilanowskiej 325/9, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, nr NIP 692-144-50-71, nr Regon 142778152.Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.thinman.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemów płatności online.§ 1.         Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.thinman.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.thinman.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 4. W zamówieniu Klient dokonuje:
  1. wyboru zamawianych towarów,
  2. znaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.
 1. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
 2. W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient może otrzymać e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że Sklep zadzwoni do Klienta w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 6. Towary oferowane Klientowi w Sklepie są wolne od wad. W wyjątkowych sytuacjach Sklep dopuszcza sprzedaż towarów posiadających wady po obniżonej cenie, po uprzednim wyraźnym zaznaczeniu tego faktu w karcie produktu.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.§ 2.         Zmiany w zamówieniach

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem info@thinman.pl.
 3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty, będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.§ 3.         Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Koszty dostawy mogą zostać uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.§ 4.         Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 3. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy:
  1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
   1. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
    1. przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,

    2. przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych
   2. firma kurierska, przewidywany czas dostawy 1-2 dni robocze,
   3. Paczkomaty InPost, przewidywany czas dostawy 1-2 dni robocze.
  2. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:
   1. Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,
   2. firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych.
  3. Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:
   1. Poczta Polska:
    1. przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie,

    2. przesyłka kurierska EMS, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze.

Podane wyżej terminy są orientacyjnymi terminami deklarowanymi przez operatorów pocztowych i firmy kurierskie.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.§ 5.         Formy płatności i nadpłaty

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: przelew elektroniczny, bankowy, PayPal lub karta kredytowa (w przypadku płatności kartą kredytową należność pobierana jest w chwili realizacji płatności przez operatora płatności). Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem elektronicznym, PayPal lub kartą kredytową online za pośrednictwem operatora płatności (należność pobierana jest w chwili realizacji płatności przez operatora płatności).
 3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.§ 6.         Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu: 
Thin Man Records - Reklamacje i Zwroty, 
al. Wilanowska 325/9, 02-665 Warszawa. 
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową lub paragon fiskalny wraz z informacją o powodzie reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, w wysokości najniższej ceny podanej w warunkach dostawy, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.§ 7.         Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sklepowi stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Płyty CD i płyty DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem fiskalnym z informacją o powodzie zwrotu.
 3. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru wraz z ceną najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie. Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia pozytywnego rozpatrzenia zwrotu tym samym kanałem płatności, którego Klient użył przy opłacaniu zamówienia. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i jest ponoszony przez Klienta.§ 8.         Dane osobowe

 1. Zaufanie Klienta i ochrona danych osobowych jest priorytetem Sklepu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Thin Man Records.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sklep zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.§ 9.         Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Thin Man Records. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką rachunku lub faktury VAT.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Spory wynikające z umowy sprzedaży zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 4. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia § 7 niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-05-2018.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.thinman.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl